Zakir Kaya Kitaplarının 2.Baskısı çıktı iletişim kurmak için tıklayınız.

KHA

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin araştırması: Mühendislerin yüzde 68’i ülkeden ayrılmak istiyor

 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, bin 949 mühendislerle konuşarak bir rapor hazırladı. Araştırmaya katılan mühendislerin yarıdan fazlası 6 aydan uzun süredir iş arıyor. Mühendislerin yüzde 30'u yoksulluk sınırının altında ücret alıyor. Mühendislerin yüzde 68’i ülkeden ayrılmak istiyor.

Bin 949 mühendis ve mühendislik öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması – 2022 raporu tamamlandı. Rapor, MMO İstanbul Şubesi’nde düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna duyuruldu.

Zakir Kaya Kitaplarının 2.Baskısı çıktı iletişim kurmak için tıklayınız.

Toplantıda konuşan MMO İstanbul Şubesi Başkanı İbrahim Tataroğlu “Bir ülkenin mühendislere verdiği değer, toplumsal faydaya, refaha, kalkınma ve gelişmişliğe verdiği önemi de temsil eder. Eğitim, sanayi, istihdam, büyüme/kalkınma politikaları, gerçekte mühendislerin üretim süreçlerindeki rolleri ile doğrudan bağlantılıdır” dedi.

Mühendislik eğitimine dikkat çeken Tataroğlu, şunları belirtti:

"2003–2022 arasında ülkemizde üniversite sayısı 78’den 208’e ulaşmıştır ve Türkiye üniversite sayısında dünyada 15. sırada yer almaktadır. Ancak yükseköğretim eğitim sistemi kalitesinde yapılan sıralamalarda geride kalmaktadır.

Bugün ülkemizde mühendislik bölümü olan 183 üniversite aktif durumdayken, mühendislik bölümü sayısı 1723’e ulaşmıştır. Bu bölümlerden bir kısmının kontenjan olmadığı için açılamaması göz önünde bulundurulması gereken önemli bir durumdur. Pek çok bölümde ise öğretim görevlisi, laboratuvar eksikliği yani üniversite koşullarının sağlanamaması ülkemiz için acı tabloyu ortaya sermektedir."

Birgün'ün aktardığına göre; Tataroğlu, çalışmadan elde edilen sonuçları şöyle özetledi:

ÜCRETLİ ÇALIŞAN MÜHENDİSLERİN GELİRLERİ ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ

"Ülkenin mevcut koşulları; pandemi süreci ve sonrasında yaşanan ekonomik dalgalanmalarla birlikte emek süreçlerinde yaşanan değişime bağlı olarak mühendislerin de mesleki ve sosyal alanda yaşadığı dönüşümler ivmesini arttırarak devam ediyor. Mühendislik bilimleri ve mesleğinin maruz kaldığı itibarsızlaştırma ve değersizleştirme ile işsizlik ve güvencesizleşme sorunları tüm ciddiyetiyle önümüzdedir.

Yaş aralığı ve eğitim durumlarına göre ayrıntılara yer verdiğimiz Araştırma Raporu’na katılan mühendislerin %81,76’sı ücretli çalışandır.

Yaş gruplarına göre son 1 yılda gelir değişimi incelendiğinde 18 - 50 yaş arası grupta katılımcıların %51,84'ünün gelirlerinde resmi enflasyona karşı azalma olduğunu belirtilirken bu oranın 50 yaş üstü katılımcılarda %67,98 olduğu görülmektedir. 

Katılanların sadece %35,74’ü tamamen mesleğiyle bağlantılı işlerde çalıştıklarını belirtmişlerdir."

MÜHENDİSLERİN YÜZDE 30’E YAKINI YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA ÜCRET ALIYOR

Anketi dolduranların %30’unun aldıkları ücret yoksulluk sınırının altında kalmaktadır. Katılımcıların ancak %45,11’inin aldıkları ücret artışları resmi enflasyon ve üzerinde bir yükseliş göstermiştir.

İHTİYAÇTAN FAZLA MÜHENDİS YETİŞİYOR, EĞİTİMİN KALİTESİ DÜŞÜYOR

Mühendislik kontenjanlarında 2019’dan bu yana düşüş devam etmesine rağmen, mühendislik eğitiminde ihtiyacın çok üzerinde öğrenci olduğunu belirtenlerin oranı %69,78’dir. Aldıkları eğitimin kalitesiz ve yetersiz bir eğitim olduğunu belirtenlerin oranı da %73’ü aşmaktadır. Bunlara paralel olarak da mesleğin itibarının ciddi anlamda azaldığını vurgulayanların oranı %40’lar seviyesindedir. 6 aydan daha uzun süre iş arayanların oranı %55,94’tür.

GENÇ MÜHENDİSLERİN YÜZDE 68’İ ÜLKEDEN AYRILMAK İSTİYOR

Ülkenin içinde bulunduğu koşullar hem İstanbul’dan hem ülkeden uzaklaşma isteğini de büyük oranda arttırmış görünmektedir. Katılımcıların 23-30 yaş aralığındaki kesiminin %56,20’si; kalabalık, ekonomi, trafik ve sosyal yaşam başta gelen sebepler olmak üzere İstanbul’dan ayrılmak istemektedir. Aynı yaş grubunun %68,01’i ekonomi, sosyal yaşam ve iş standartları başta gelen sebepler olmak üzere ülkeden ayrılmak istemektedirler. 2021 yılında aynı yaş aralığında bu oran %42,99’dur. 

SORUNLARIN BAŞINDA ADALET VE HUKUK GELİYOR

Ülkedeki en büyük sorun %89,38 ile adalet ve hukuk olarak işaret edilmektedir.


Hiç yorum yok