Zakir Kaya Kitaplarının 2.Baskısı çıktı iletişim kurmak için tıklayınız.

KHA

Düşük fiyatlı otoya 60 ay taksit

 Düşük fiyatlı otoya 60 ay taksit


Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Taksitli satışlara genel sınırlama getiren kanunda konut satışı kapsam dışı bırakılırken, eklenen yeni fıkra ile otomobillere bedeline göre taksit sınırı getirildi.

Bundan yaklaşık olarak 6 buçuk yıl önce, 2016 yılında, Resmi Gazete’de yayımlanarak hayata geçirilen Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’in taksitli satışlara genel sınırlama getiren 12/B maddesinde değişikliğe gidildi. 16 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre; konut satışı kapsam dışı bırakılırken, maddeye eklenen bir fıkra ile otomobillere bedeline göre taksit imkânı ve bedeline göre sınır getirildi. Bu taksitlendirme ile düşük fiyatlı otomobillerin alım koşullarının kolaylaşması hedefleniyor.

24 İLE 60 AY ARASI

12/B maddesi, perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresini 12 ayla sınırlıyor. Daha önce bu maddede belirtilen sınırlamaya tabi olmayan otomobil satışları da değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksitli satışa konu olabileceği hükme bağlandı.

BEDELİNE GÖRE TAKSİT

Yapılan değişikliğe göre; nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin-300 bin arası taşıt satışlarında 48 ay, 300 bin-750 bin lira arasındaki taşıt satışlarında 36 ay ve 750 bin liranın üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ayı geçemeyecek.

‘AMAÇ LÜKS ARAÇ SATIŞINI AZALTMAK’

2021 yılına hızlı başlayan otomotiv sektöründe yaşanan bu gelişme ile gidişatın nasıl değişebileceğini Hürriyet’e yorumlayan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Yapılan bu düzenlemenin özellikle yüksek fiyatlı, ‘lüks’ olarak adlandırılabilecek araçların satışlarını azaltmak amacıyla yapıldığını tahmin ediyoruz. Ancak genel anlamda pazara etkisinin ne olacağını bize zaman gösterecektir. Henüz detaylı bir yorum yapmak için çok erken olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

KONUTTA TAKSİT BDDK İLE PARALEL OLACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına ‘taksitli mal ve hizmet satışlarında’ ibaresinden önce gelmek üzere ‘konut satışı haricindeki’ ibaresi eklendi. Bu nedenle ilgili madde netliğe kavuşturularak, ‘perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez’ şeklinde düzenlendi. Buna göre, halihazırda, söz konusu hükümde konut satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden, bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabii olarak anlaşılabiliyordu. Kredili konut satışlarında BDDK tarafından zaten herhangi bir vade sınırı uygulanmıyor. Genel süre 120 ay iken, ihtiyacı olanları ev sahibi yapmak amacıyla bu vade 180 ve 240 aya kadar çıkarılabiliyor. TOKİ tarafından da dar gelirlinin ev sahibi edilmesi amacıyla 240 aya kadar taksit uygulanıyor. Böylelikle bakanlığın söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına paralel hale getirilmiş oldu.

Hiç yorum yok