Zakir Kaya Kitaplarının 2.Baskısı çıktı iletişim kurmak için tıklayınız.

KHA

Zakir Kaya:Türk polisini duyan varmı?Türk polis teşkilatı sorunlarını dernekleri' olmadığından yeterince anlatamıyor ,sesi pek duyulmuyor nedense, kendi aralarında çeşitli çalışmalarda isteklerini farklı sosyal platformalrda aşağıda gözüktüğü gibi yansıtmışlar ,basın pek ilgi duymuyor yansıtmıyor diye serzenişleri de haklı.
Bu yazımda yıpratıcı meslekleri olan emniyet güçleri yeterince haklara sahipmi, istekleri sorunları çözümleri nedir?
Bu konuya değineceğiz,emeklilik maaş sosyal sorunlarına polis gözüyle bakacağız
Zakir Kaya sizden biri

Polis mensupları, kendi aralarında, maaş, çalışma koşulları ve özlük haklarını ilgilendiren konularla mesleki konularda faaliyet gösteren bir Polis derneği olmaması, hele hele Polis Sendikasının adının bile bugüne kadar bilinmemesi sebebi ile emsallerinden çok ama çok geride kalmıştır.


1- Mevcut Polis Haklarını Mevzuatı ile Çağın Gerekliliği arasındaki çelişkiler
2- Dünya Polisleri ile Türkiye Polisi Hakları arasındaki farklar
3- Polis Sorunlarına 'Sendika Hakkı' başta olmak üzere Çözüm Önerileri

POLİS HAKLARININ YER ALTIĞI MEVZUATINDAN SEÇMELER
• Ne zaman kim tarafından yayımlandığı bilinmeyen ve HALEN UYGULANMAKTA olan, Polisin NÖBET, DİSİPLİN, EMİR KOMUTA gibi ayrıntıların yer aldığı
• 04/07/1934 yılında yayınlanan ve halen uygulanmakta olan Polisin görev tanımlarını içeren POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU devamlı olarak eklemeler,
• 23/03/1979 yılında yayınlanan ve halen uygulanmakta olan EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ darbe döneminden kalma değişiklik ve eklemeler ile günümüzde
• 290’dan fazla ÇALIŞMA yönetmeliği olmasına rağmen, çalışma esaslarını düzenlemeyen yönetmelik sayısı 4-5 adet diyeceğimiz kadar azdır. Bu dört beş yönetmelikte
• Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak Çalışanın Performansını Personelin performansının olumlu ya da olumsuz
onların kendi çabalarından duyduğu hoşnutluğu genellikle artırır. Kendi
performanslarını değerlendirme şansı verildiğinde iş görenler dürüst ve açık
sözlü olmaya eğimli olurlar. Kendileri hakkında nezaretçilerin yapacağından daha
yüksek değerlendirmeler yapabilirler ama burada önemli olan nokta
değerlendirmenin sonucunda iş görenlerin davranışlarında meydana gelecek
değişiklik ve değerlendirme sürecinde sağlanan açık iletişimdir. Çalışanların
öz değerlendirme yapması, onlara önerilerde bulunmak ve tek tek elemanlara
ilişkin çalışma programları yapmak için mükemmel bir araçtır. Gelişme
göstermek için neye ihtiyaç duyduklarını çalışanlardan daha iyi kim bilebilir?"

POLİS MEMURLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
1 – ÇALIŞMA DÜZENİ VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
Türk Polis Teşkilatı mensupları “657 sayılı Devlet Memurları Kanununu (DMK)” kapsamında kamu görevi yapan Emniyet Hizmetleri sınıfına mensup devlet memurlarıdır.
1. Çalışma sistemi= 8/5 : Haftada 40 saat (Bürolardaki polis memurları çalışma düzeni)
—Gece çalışması yoktur. “657 sayılı Devlet Memurları Kanununu (DMK)” şartlarına yakındır. Fakat teşkilatın yüzde onunu geçmemektedir.
2. Çalışma sistemi= 8/24 : Haftada 40 saat (Nadiren görülen çalışma düzeni)
—Pilot bölgelerde uygulanmaktadır. Personel yetersizliği mazeretiyle, tek nöbet sistemi olarak seçilmemektedir. 24 saat devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan
3. Çalışma sistemi= 12/36 : Haftada 48 saat (Nadiren görülen çalışma düzeni)
4. Çalışma sistemi= 12/24 : Haftada 60 saat (Genellikle uygulanan çalışma düzeni)
—Bir gündüz, bir gece çalışılır. İnsan haklarına, sosyal yaşantısına, psikolojisine ve fizyolojisine tamamen aykırıdır.
5. Çalışma sistemi= 12/12 : Haftada 72 saat (Olağan üstü durumlarda uygulanması gereken fakat olağan günlerde de idareciler tarafın uygulanan çalışma düzeni),
Yukarıda verilen rutin çalışma saatleri harici gidilen ek görevlerde yapılan fazla çalışma süreleri, ya da ikinci emre kadar çıkışın olmadığı zamanlarda yapılan, fazla
Yukarıda görüldüğü gibi 657 DMK’nın işaret ettiği diğer kamu çalışanlarıyla polis memurları arasında, eşitlik ilkesine ters düşen çalışma düzenleri uygulanmaktadır.
Anayasanın 128/2 maddesine göre çalışma şartları, kanun ile düzenlenmesi gerekirken 29.09.1995 yılında çıkan ve halen yürürlükte olan bir genelge ile taşrada
Çok çeşitli çalışma şartlarından dolayı, aynı kadroda olan ve sabit fazla çalışma ücreti de dâhil, aynı ücreti alan, fakat biri ayda 160 saat diğeri ise ayda 240 saat
Hafta sonu, dini bayramlar, yılbaşı ve diğer özel günlerde hatta resmi tatillerde dahi görev yapan polis memurlarına, bu günleri dinlenerek değil tam tersine normal
Diğer kamu kurumlarında görevli personelin maaşı dışında aldığı fazla ödemeler maaş bordrosuna yansımazken, polisin aldığı ek ödemeler, bordrosunda aldığı maaşın
Polis memurlarının bordrolarında görünen “Fazla Çalışma Ücreti” adı altında 2011 yılı itibariyle 235,43 TL olarak ödenen ücret, bordrolarda yazıldığı gibi fazla çalışma
Kanunda belirtilen ayda 160 saat çalışma sınırının, nöbet sistemiyle vardiyalı çalışan memurlara 8/24 çalışma düzeni uygulanması görünen en mantıklı yoldur.
Tüm bu adaletten yoksun uygulamaların düzenlenip giderilmesi için;
“3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun Ek 21. Maddesinde” yer alan “Fazla Çalışma Ücreti” ibaresi yüksek mahkeme kararında da belirtildiği gibi
Nöbet sistemiyle vardiyalı çalışan memurlara 8/24 çalışma düzeni uygulanması ve 3201 sayılı ek 21. madde de açıkça belirtilerek eklenmesi,
Fazla çalışma ücretlerinin ise “657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 99. Maddesi” uyarınca haftalık çalışma süresi 40 saat olması ve bu saati aşan fazla çalışmalar için
Yine “İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği” işaret edilen Gece çalışma/fazla çalışma, Hafta içi fazla çalışma, Hafta tatili çalışma/fazla
Yine “İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği” işaret edilen en çok fazla çalışma sürelerine riayet edilmesi ve ihlal edenlerin cezasının
Gerekirse kurum içi bir döner sermaye oluşturulup bu döner sermaye hâsılatından ödenmek üzere saat başına verilecek ücret tespit edilmesi gerekmektedir.

POLİSİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
2- EMEKLİLİK İŞLEMLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarından Emniyet Müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan Emniyet Teşkilatı Mensuplarının birinci derecenin son kademesine, baş komiser
Polis memurlarının yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesi, diğer memurlar ile polisler arasında var olan bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Polisin emekli aylığını düşüren unsurlardan bir diğeri de düşük gösterge faktörü. Jandarma genel komutanlığı Personelinin maaş ek göstergesi 926 sayılı
Somut olarak örnek vermek gerekirse;
• Jandarma Astsubay-ek gösterge 3600-emekli ikramiyesi(30 yıl hizmet) 57.000 TL,
Emekli maaşı 1547 TL
• Polis Memuru-ek gösterge 2200-emekli ikramiyesi(30 yıl hizmet)44.900 TL,
Emekli maaşı 1190 TL
Bu yukarıdaki örnekler emeklilikte ki yaşadığımız mağduriyet, birde faal çalışma hayatındaki mağduriyetimizi örneklendirelim.
• Jandarma Astsubay çavuş (yeni başlayan);maaş 2300 TL(bekâr)
• Polis Memuru 9/2(yeni başlayan);maaş 2038 TL(bekâr)
• Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş; maaş 2850 TL
• Polis Memuru(25 yıllık); maaş 2490 TL
• Jandarma Astsubay Çavuşun çalışma şartları ile Polis Memurunun çalışma şartları üç aşağı beş yukarı aynıdır. Fakat yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere
Aynı bakanlığa bağlı olarak aynı şekilde güvenlik teşkilatı olarak görev yapan sadece görev alanları değişik iki farklı kurum personelinin farklı iki ayrı yasaya tab
ÇÖZÜM="Eşit işe eşit ücret prensibinin" gereği görevde ve emeklilikte ücret adaletsizliğinin giderilmesi, yasal düzenleme ile olabileceğinden, personelin lehine
POLİS MEMURLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
3 – SENDİKAL HAKLAR
“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” kapsamında eşdeğer tutulan polis memurları ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan görevliler arasında uçurum yaratan
Zamanımızda resmi bir sağduyu temeli üzerine kurulu olan bu sisteme en çok ihtiyaç duyan kurumlardan biri Emniyet Teşkilatı olmasına karşın, herkesçe istenilen
Polisin yetki ve sorumluluklarını belirlemek, günün koşullarına göre belirlenmiş mesleki eğitim vermek, üyelerinin mesleğinde gelişimini sağlamak, sosyal ve
Ülkemizde ise 1980 öncesinde Pol-Bir, Pol-Der gibi polis ları kurulmuş ancak başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Geçmişimizdeki olumsuz şekilde sonlanan polis larının
kurma özgürlüğüne ilişkin en temel belgelerden olan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1948 tarihli ve 87 sayılı Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının
Memurlar açısından konuyla doğrudan ilgili mevzuata baktığımızda, Anayasa’nın 51. maddesinde herhangi bir yasaklama ya da kısıtlama yoktur. 657 Sayılı Devlet
Aynı kanunun 15'inci maddesinin, (j) bendinde yer alan “ve emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet sınıflarına dâhil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının
Aynı Kanunun 15'inci maddesinin (j) bendinde yer alan “Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dâhil personel ile kamu

Polis Sorunları ve Çözüm Önerileri konusunda uzmanlaşmış Doç Dr Önder AYTAÇ Hocamızın başbakanımıza hitaben açık mektubu aşağıdaki gibidir. Bu metni
Sn. Başbakanımız, devletimiz için çok önemli işlevler ve zor sorumluluklar yüklenmiş olan emniyet teşkilatının kronikleşmiş, ciddi ve acilen çözüm bekleyen,
Sn. Başbakanımız, her polis aynı zamanda düşük ücret alan bir suç uzmanıdır. Polisler hem aldıkları eğitim, hem de yıllarca suç olgusu ile iç içe olmaları nedeniyle,
Sn. Başbakanımız, Türk Polis teşkilatının da, modern batı ülkelerindeki gibi iyi işleyen bir kariyer mesleği haline gelmesi ve Türk emniyetinin de bir Alman veya
Şöyle ki;
1. Polis Koleji, Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksek Okulları ve Polis Eğitim Merkezleri ve terfilerde önem taşıyan Güvenlik Bilimleri Enstitüsü diye yapılanmış olan bu
2. Son derece düzensiz, belirsiz ve uzun çalışma saatlerini düzenlenerek, Polis teşkilatında bir çalışma zaman standardının oluşturulması için, insan yaratılışına aykırı

3. Polisteki özlük haklarındaki adaletsizliklerin, günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi için, TSK ve MİT mensuplarına güvenlik konseptinde verilen /
4. Polislerde de emekli olurken kadro derecesi ve ek göstergede, ordu mensuplarının durumları göz önüne alınarak 30-40 yıl öncesinin şartlarına göre devam
5. Emniyet'in çok başlı ve karmaşık olan bu yapıdan kurtarılması için, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Jandarma Genel Komutanlığı gibi İçişleri Bakanına doğrudan
6. Polisin yetki, sorumluluk ve görev alanının belirsiz olmaması için, polisin görev, yetki ve sorumluluklarının net bir biçimde ortaya konulması ve buna uygun olarak
7. Eşit işe eşit ücret prensibinin uygulanması için, aynı işi yapan hassas bölgeleri korumadaki bir polis ile Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında ya da
8. Personel istihdam politikasındaki büyük yanlışların düzeltilmesi için, büyük bir kısmı lisans mezunu olan ve hatırı sayılır bir kısmı da yüksek lisans ve doktoralı
9. Döner sermaye uygulamasının başlatılması için, silah ruhsat, trafik hizmetleri ve pasaport hizmetleri gibi, devlete büyük gelirler getiren bu hizmetleri yapan
10. 40-50 sene öncesinin disiplin tüzüğü, yönetmeliği ve genelgeleri ile işleyen emniyet teşkilatının, günümüze uygun bir yönetmelik ve disiplin tüzüğü
11. Şubelerde atıl bir şekilde duran personelin aktif görevlere getirilmesi için, her şubenin personel bakımından ihtiyacının net ve objektif olarak belirlenmesi ve buna
12. Norm kadro şeklinde mesleki standartlar oluşturularak, bunlara titizlikle riayet edilmeli ve böylelikle de profesyonel bir meslek anlayışı ortaya konulmalıdır.
Bu standartlara uymayan, abartılı her türlü uygulamadan da vazgeçilmelidir. Örneğin; aşırı çalışma saatleri, gereksiz yetkiler, personelin yersiz ve ölçüsüz kullanımı,
13. Emniyet müdürlerinin devletin hizmet araçlarını ve olanaklarını hususi işlerinde keyfi olarak kullanmalarının önüne geçilmesi için, emniyet müdürleri bile
14. Emniyet teşkilatında kapsamlı reform ve düzenlemeler yapılarak; polisin zor şartlar altında çok çalışan, yüksek riskli işler yapan ve psikolojisi bozulmuş kişiler
15. Yukarıda maddeler halinde sayılanlar yapılırken; makamında oturarak üstlerinden rütbe ve taltif bekleyen, emeklilik için gün sayan, yaşanılan dert ve sıkıntılar
16. Yine Türk emniyetinin iskeletini oluşturan, bütün iş yükünü üstlenen, fedakârca çalışan, gerektiğinde suçlular ile silahlı çatışmaya girip şehit düşen, yeri geldiğinde
Polisin, ilk önce insanlar içinde bir insan olması lazım değil mi? Ya da insan hakları diye ifade edeceğimiz tüm haklara, ‘insanlık adına’ önce sahip olmalı, sonra da
Polisin, bütün insanlar gibi, hürriyet, şeref, ekonomi, güvenlik ve eşit imkan şartları içinde, kendi maddi refahını ve manevi haklarını korumak ve gelişmesini istemesi,

İLO 87 NOLU SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMESİNİN 9. MADDESİNİN BELİRTTİĞİ GİBİ,
1. Polisin, uygun (makul) haftalık çalışma saatinin (40-45 saat) belirlenmesi olmalı, değil mi?
2. Polisin, uygun (makul) aylık fazla mesai ücreti isteme hakkı da olmalı, değil mi?
3. Polisin, aylık mesai saatinden sonra yapacağı fazla çalışma ücretinin saat başı alma hakkı da olmalı değil mi?
4. Polisin, çalışma disiplini adı altında mecburi çalıştırmamayı isteme hakkı da olmalı, değil mi?
5. Polisin, Olağan üstü durum HARİCİNDE, 24 saat devamlılık gerektiren tüm kadrolarda, sadece tek bir çalışma sistemi (8/24 gibi) olmalı, değil mi?
6. Polisin, kendi içinde, yeteneğine, disiplinine ve bilgisine uygun olarak görevlendirildiği çalışma şartlarında, gece çalışma ücretinin farklı hesaplanması,
7. Polisin, olağan üstü durum HARİCİNDE, büro hizmetlerinde çalışan personelin, diğer kamu görevlileri gibi çalışma, resmi, hafta sonu iki gün, gibi
8. Polisin, olağan üstü durum olmadığı zamanlarda, olağan üstü çalışmama isteme hakkı da olmalı, değil mi? (Uluslar arası Sözleşmelerde,
9. Polisin, emeklilik şartlarını, diğer emsalleri olan TSK ve MİT ile aynı olmasını isteme, aynı derece ve ek göstergeden aylık maaş almak istemesi gibi hakları
10. Polisin, şikâyet ettiğinde gözünün yaşına bakılmaksızın, dört koldan (adli, idari, disiplin, insan hakları kurulları, tazminat) polis hakkında soruşturma
11. Polisin, iş ortamında kişiliğine ve onuruna saygı duyulma hakkını talep etmesi olmalıdır, değil mi?
12. Polisin, çağdaş bilimsel güvenlik olanaklarını uygulama hakkı da olmalıdır, değil mi?
13. Polisin, mesleğini uygularken etik ilkelere bağlı olma hakkı da olmalıdır, değil mi?
14. Polisin, baskı altında olmadan mesleğini uygulama hakkı da olmalıdır, değil mi?
15. Polisin, kendi sağlığını koruma hakkı da olmalıdır, değil mi?
16. Polisin, yeterli bir gelir düzeyini talep etme hakkı da olmalıdır, değil mi?
17. Polisin, güvenliğini sağlamak adına, polislik görevinin özel karakteri de dikkate alınarak, kendisini temsil eden kuruluş kurmak veya bu kuruluşlarda görev
18. Polise verilen disiplin cezalarının, bağımsız bir kuruluş veya mahkemece gözden geçirilmesini isteme hakkı da olmalıdır, değil mi?
19. Polisin, tüm polis okulları tek bir isim ile birleştirilmesi ve eğitim süresi iki yılla sınırlandırılması, Uzmanlaşma, yükselme, terfi, amirlik, idareci yetiştirme,
20. Polisin, ülkemizin iklim şartlarına uygun, kaliteli, kullanılabilir, modern, ilerleyen teknolojiye uygun, can güvenliğini sağlayan, kıyafet ve teçhizat isteme
21. Polis, başkalarının konuşma, örgütlenme ve ifade hürriyetlerinin garantisi ise, bu hakka kendisi de sahip olmalıdır, değil mi?
22. Polisin, kendisi ile ilgili yapılacak yasal düzenlemelerde, fikrini ifade edebilme hakkı da olmalıdır, değil mi?
23. Polisin, “İş Güçlüğü Zammı” isteme hakkı da olmalıdır, değil mi?
24. Polisin, siyasi baskılardan kurtulabilmesi için, özerk bir yapıya kavuşması ve doğrudan aynı MİT gibi, Genelkurmay Başkanlığı gibi,
Hollanda polisi ile ilgili genel bir bilgi verebilir misiniz? Genel yapı nasıldır? Hizmet verilen insan
Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinde her ülke ulusal polis teşkilatına kendi kültürel damgasını vurur. Hollanda’da bu kuralda istisna teşkil etmez.
Böylece Hollanda polisinin neden bazen halkla farklı ilişki kurduğu ve doğu veya güney Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarından daha farklı araç veya
Hollanda’da yaklaşık 489 belediye bulunmakla birlikte Hollanda pek çok organ, temsilci ve söz hakkı modeli olan parlamenter demokrasi ile yönetilir.
Halk Temsilciliği (Yasama Gücü),İdare (Yürütme) ve Adalet (Yargı Gücü) arasında ayrım vardır. Bütün bu güçler birbirleriyle çok ilgili olmasına rağmen
Hollanda polis teşkilatı 25 bölge emniyet müdürlüğünden ve çeşitli destekleyici bölümleri olan Ülkesel Polis Hizmetleri Birimi'nden (KLPD) oluşur.
Polis 1970'li yıllardan beri sadece suçların tahkikatına ağırlık veren bir kurum olmaktan çıkıp özellikle önlemenin önem kazandığı bir kurum haline geldi.
Yerel güvenlik politikası çerçevesinde diğer toplumsal dernekler (örneğin evsizlere barınak sağlanması) polisin çalışmalarını (yeniden) üstlenirlerse,
Ana görevlerden kabaca şunlar anlaşılır;
1. Kamuya ait alanlarda gözetimin yapılması
2. Asayişin sağlanması
3. Suçların tahkikatı
4. Acil yardım verilmesi
Hollanda'daki bölge emniyet müdürlükleri ile yapılan sözleşmeler polisin ana görevleri ile ilgili anlaşmaların yapılmasına yöneliktir.
Hollanda’da nasıl polis olunur? Polis adayları ne tür eğitimlerden geçer?
Hollanda`da polis olmak için polis sınavlarına girilir. Fakat bazı şartlar vardır. Rütbeye göre temel eğitime sahip olman lazım. Hollanda’nın okul sistemi
1. 4 Yıllık Eğitim (VMBO)
2. 5 Yıllık Eğitim (HAVO)
3. 6 Yıllık Eğitim (VWO)

Orta dereceli eğitim tamamlandıktan sonra eğitime devam edilebilir, bitirdiğiniz eğitime göre, seçim yapabilirsiniz.
4 yıllık eğitimden sonra meslek eğitim ve şirket okullarında, 5 yıllık eğitimden sonra Meslek Yüksek Okullarında, 6 yıllık eğitimden sonra ise bilimsel
Orta dereceli eğitimden sonra polis sınavlarına bas vurulabilir ve yeni temel polis eğitimi ile beş temel polis meslek grubunu hazırlanılır.


Orta dereceli eğitimden sonra, 2.seviye, 3.seviye ve 4. seviye polis sınavlarına başvurulabilir. Aynı zamanda bu sınava başvurabilmeniz için
KISIM A
Polis akademisinde bulunan spor merkezinde spor testi yapılır. Bu merkezde fiziksel yeteneğiniz ölçülür.
Yetenek ve Kabiliyet Testi
Bu kısımda yeteneğiniz ve kabiliyetiniz ölçülür, bilgisayarda çeşitli testler yapılır. Testler mektup dizileri, sayı dizileri ve deyim testlerinden oluşur.

Kişilik Testi
Bu testte kendinize nasıl baktığınız ölçülür. Kendin hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir kişiliğe sahipsin? şeklinde sorular sorulur. Asıl soru nasıl günlük yaşamda olduğundur.
KISIM B
Üç hafta içinde kısım B testine başvurulur. Bu kısımda kişinin karakteri polise uygun olup olmadığı ölçülür. Kişilik anketi (testi 1. günde uygulanan), bir psikologla konuşma ve pratik
Psikolojik Görüşme
Bir psikologla bu görüşme yaklaşık bir saat sürer. Görüşme sırasında kişisel deneyimlerini her türlü gündeme gelen geçmişte yaşanan olaylar anlatılır. Bu olaylarda nasıl tepki gösterdiğin anlatılır.
Pratik Test (Rol Oynama)
Zor bir durumu çözmeye çalışmalısınız. Yani kısa bir tiyatro oyununda size rol verilir ve bu zor durumu nasıl çözeceğinize bakılır. Örnek olarak siz ev sahibisiniz ve apartmanda oturanlar

Rapor
Sizin test sonuçlarınız tutanakla tespit edilir ve bu tutanak size gönderilir. Onay verdiğiniz takdirde, bu tutanak kolorduya gönderilir. Kolordu sizi konuşmaya davet eder.

Elbette bunların yanında öğrenci akademiye başlamadan önce suç kaydı olup olmadığı araştırılır. Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD) bu araştırmaları yapar.
Akademiye alınmadan önce son olarak polis adayı tarafsız tıbbi muayene merkezinde, sağlık kontrolünden geçer. Bu muayeneden sonra tip doktoru Kolorduya onayını verir ve öğrenci akademiye başlar.ALMANYA POLİSİN ÇALIŞMA ŞARTLARI, SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLARI
( Poliste Çalışma Saatleri ve Ücretler )
Eyaletler arasında farklılıklar olmakla birlikte polis haftada ortalama 40 saat görev yapmaktadır. Polis merkezlerinde polisler 4 vardiya halinde çalışmaktadır. Vardiyalar senelik olarak belirlenmiş
Polis maaş sistemi polisin sunduğu hizmete göre üç gruba toplanmıştır: Orta, üst, daha üst. Her rütbenin kendi gelir derecesi vardır. En düşük rütbe yaklaşık 2000 Euro, en yüksek rütbe
Polis okuluna yeni başlayan bir öğrenci memur sayılmakta ve eğitimi süresince maaş almaktadır. Her öğrenci 400 (bazı eyaletlerde bekar öğrenci 800, evli ise 900 ) Euro ile başlayan bir ücretle
Görevde kullandıkları bütün teçhizatlar idarece karşılanmaktadır. Polis kantinlerinde ucuz ve temiz yemekler çıkmakta ve bu kantinlerden öğrencilerin yanı sıra personel de yararlanmaktadır.
( İzin ve Diğer Sosyal Hakları )
Polisler için lojman, lokal, servis, hizmetli vb. hizmetler bulunmamaktadır. Hizmet aracı dışında makam aracı da bulunmamaktadır. En üst rütbeli polis dahil herkes göreve özel araçları veya toplu
Bütün polis görevlileri için emeklilik yaşı 60’dır. Erken emeklilik sadece hastalık veya özürlülük durumunda geçerlidir. Birçok görevli için bu durum, eğer 20 yaşında göreve başlanılırsa
( Polisin l Hakları )
Polis teşkilatı l hakka sahiptir. Polis larının ilgilendiği üç alan bulunmaktadır: aylıklar, çalışma saatleri ve çalışma şartları. Bu lar polisin gündeme getirmediği ücret, çalışma şartları konusunda yetkililerle
İzinde olan polisler de haklarını aramak için yürüyüş yapabilmekte, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılabilmektedir. Her karakolda bayan memurlara karşı ayrımcılığı önlemek amacıyla rahatça
Bir polisin bir yere ataması yapılacağı zaman ve hakkındaki pek çok işlemde nın onayı gerekmektedir. Eğer gerekçeleri yeterli bulmaz ise atamayı engelleyebilmektedir. Ayrıca memurun idare tarafından
Herhangi bir suçun faili veya mağduru olduklarında idare de kadar memurunun hakkını korumakta ve savunmaktadır. Polis izin alınması kaydıyla boş zamanlarında mesleğine zarar Vermeyecek bir

TÜRKİYE POLİSİN ÇALIŞMA ŞARTLARI, SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLARI
( Poliste Çalışma Saatleri ve Ücretler )
Çalıştığı Birimler arasında farklılıklar olmakla birlikte polis haftada ortalama 50–70 saat görev yapmaktadır.(Ek görevler Hariç ) Polis merkezlerinde polisler 4 vardiya halinde çalışma yapması gerekli
Polis maaş sistemi derece, kıdem, rütbe, çocuk ve evlilik durumuna göre değişmektedir. Ayrıca, fazla çalışmalar için ekstra aylık ödemeleri yoktur. Fazla Çalışma Tazminatı adı altında, Fazla çalışma
Polis okuluna yeni başlayan bir öğrenci memur sayılmamaktadır ve eğitimi süresince sembolik maaş almaktadır. Her öğrenci ortalama 60 TL (bekar öğrenci evli öğrenci ayırımı yok ) bir ücretle okula
Görevde kullandıkları bütün teçhizatlar idarece karşılanmaktadır. Kantin, polis evleri, yemekhaneler her il ve ilçe de bulunmamakta ve yetersiz kalmaktadır. Eğer devam eden bir olaya müdahale eden
( İzin ve Diğer Sosyal Hakları )
Polisler için lojman, lokal, servis, hizmetli vb. hizmetler sınırlı bulunmaktadır. Hizmet aracı dışında makam aracı da bulunmaktadır. En üst rütbeli idareciden istasyon amirine kadar herkes göreve hizmet
Bütün polis görevlileri için emeklilik yaşı 55’dır. Erken emeklilik sadece hastalık veya özürlülük durumunda geçerlidir. Birçok görevli için bu durum, eğer 20 yaşında göreve başlanılırsa 35 yıldan fazla
( Polisin l Hakları )
YOKTUR
HOLLANDA POLİSİNİN HAKLARI

Türkiye’de ki gibi branşlaşma Hollanda’da mevcut mu? Varsa branşlar nasıl belirlenir? Hollanda’da gözde polisiye birimlerde çalışabilmek için ne gibi aşamalar gereklidir?


Hollanda’da da branşlaşma mevcut. Branşlar Genel hizmet Polisi, Trafik Polisi, Demir Yolları Polisi, Su Yolları Polisi, Havacılık Polisi, Polis Canlı Mal Hizmeti (Polis atlarının ve özel olarak yetiştirilmiş

Ayrıca görevde iken açılacak kurs yolu ile polisler, terör, narkotik, yunus, özel harekat polisi olabilirler. Kurslara katılmak için bazı çalışma yılı gibi şartlar aranabilir.
Aynı zamanda çalıştığınız Kolorduya danışarak uzmanlık alanınızı genişletebilirsiniz. Soruşturma, risk yönetimi, trafik, çevre, yabancılar ve liderlik için bir uzmanlık alanı seçebilirsiniz.
Bu branşlarda çalışmak isteyen polisler, bu seçimi kendileri yaparlar ve başvurularını iletirler. Bu nedenle branşlaşma konusunda ayrımcılık gibi sıkıntılar yoktur. İstediğin görevde çalışabilirsin.
Türkiye’de polis haftada 280 saat çalışıyor, bunun yanında ek görev tabir ettiğimiz maç, konser vb etkinlik olduğu durumlarda çalışma saatleri artmaktadır. Hollanda’da aylık çalışma saati ne kadar?

Hollanda’da polisin haftalık çalışma saati ortalama 40 saat ile 36 saat arasında değişir. Bu polisin sözleşmesine bağlı bir durum aslında.

Günlük çalışma saati sekiz saat ile dokuz saat arasında değişir ve vardiyalı çalışılır. Sabah vardiyası 07.00 ile 15.30 saatleri arası, öğle vardiyası 14.30 ile 23.00 saatleri arası ve gece vardiyası ise
Tek vardiya çalışanların saati ise saat 08.00 de başlar ve saat 17.00’de sona erer. Masa başında çalışanlar genelde tek vardiya çalışırlar. Ek görev durumlarında fazla çalışma ücreti maaşınıza yansıtılır.

Hafta sonu cumartesi ve pazar günü görev var ancak ikinci hafta sonunda görev olmaz. Hafta sonu çalışıldığı zaman bu iki günü hafta içinde izin olarak alınır.

Genel olarak çalışma koşullarınız nasıl? Çalışma koşullarınızdan bahsedebilir misiniz? Karakol, emniyet binaları, polis araçları gibi çalışma ortamlarınızın standartları nasıl belirleniyor?
Çalışma koşulları çok iyi ve üst düzeyde. Karakol ve emniyet binaları üst düzeyde donanımlara sahiptir. Polis araçları istisnasız her yıl yenilenir. Çalışma ortamlarında, masalar ve
Hollanda’da yılda 4 haftalık izin kullanma hakkına sahipsiniz. Aralık ayında bütün polis çalışanlarına çift maaş verilir ve mayıs ayında da tatil ikramiyesi maaşa eklenir. Bu da bir çift maaştır.
Mesaiye kaldığınız vakit bunun da ücreti maaşınıza eklenir. Artı çalışan bütün polis görevlileri, hangi rütbe de olursa olsun, herkes aynı muameleyi görür. Siz eksenli

Öğretmen, doktor, polis maaşları ne kadar? İşte meslek gruplarına göre, zamlı maaşlar...
TÜİK'in yılın ilk yarısını kapsayan enflasyon rakamlarını açıklamasıyla kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.
Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.
Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.
Memur ve memur emeklilerine yüzde 8,45 zam
2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.
Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı.
En düşük memur aylığı 4 bin 881 liraya yükseldi
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.
Temmuz 2021 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:


Temmuz 2021 itibarıyla memurların aile yardımı dahil net maaşları

Net Görev Aylığı (*)

21UnvanlarDerece
Ocak

21


Temmuz


Genel Müdür

1/4

14.917

16.110


Şube Müdürü (Üniv.Mezunu)

1/4

7.862

8.493


Memur (Üniv. Mezunu)

9/1

4.866

5.243


Öğretmen

1/4

6.074

6.553


Kaymakam 1. Sınıf

1/4

13.671

14.792


Başkomiser

3/1

7.858

8.488


Polis Memuru

8/1

6.883

7.431


Uzman Doktor

1/4

9.337

10.093


Hemşire (Üniv. Mezunu)

5/1

5.893

6.357


Mühendis

1/4

8.025

8.669


Teknisyen (Lise Mezunu)

11/1

5.063

5.456


Profesör

1/4

12.881

13.936


Araştırma Görevlisi

7/1

7.621

8.231


Vaiz

1/4

6.311

6.810


Avukat

1/4

7.663

8.277


(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında, çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.


Zakir Kaya Kitaplarının 2.Baskısı çıktı iletişim kurmak için tıklayınız.


POLİSİN MERASİM VE TOPULULUKLARDAKİ ROLÜNE VE POLİS KARAKOLLARI TEŞKİLATLANMASINA DAİR TALİMATNAME


kesinlikle KALDIRILMALI ve yirmi birinci yüzyıla yakışan, İnsan haklarına ve çağa uygun bir disiplin,

nöbet, hukuka uygun emirler, konusu

suç teşkil eden emirlerin neler olduğu, hukuka aykırı emirlerin neler olduğu gibi ayrıntılı bir yönetmeliğe ihtiyaç vardır. )


çıkarmalar yapılmakta ise de yamalı bir bohça gibi olmuştur. Görev tanımları netleştirmeli ve taslak aşamasında, kamuoyunun da katılımları sağlanmalıdır.

Yirminci yüzyıldan kalma kanunlar hala uygulanmamalıdır.

• 04/06/1937 yılında yayınlanan ve halen uygulanmakta olan EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU, Polisin teşkilatlanması, yükselmesi, özlük hakları gibi düzenlemeleri

içeren bir kanundur. Şu an değişikliği gündemde olmasına rağmen ve EGM tarafından da taslak çalışması bitmesine rağmen, şu an taslağa ulaşamıyoruz ve

bir gece ansızın kanunlaşması istemiyoruz. Yeni kanunun artılarını eksilerini görmek, fikirlerimizi arz etmek istiyoruz. Bu şeffaflık sağlanmalıdır.

Polislerin ne dernek hakkı olmaması, ne hakkının olmaması, polisin sorunlarını ifade etmekte bize görev düşmektedir. Her Çalışan Polis ailesi, bir şehit ailesi adayıdır.

Çalışan Polislerinde değerleri bilinmelidir. Biz bu kanun taslağı için önerimizi usule uygun arz ettik. Fakat önerilerimiz ne kadar dikkate alındı bilmiyoruz.

çok ağır disiplin cezaları ile ADALETSİZ olarak uygulanmaktadır. İnsan haklarına ve evrensel hukuka aykırıdır. Tüzük ile değil, kanun ile düzenleme yapılmadır.

657 sayılı DMK madde 125 bağlı memurlar olarak, şartlar daha da ağırlaştırılmamalıdır. Polis idarecileri ile memurlara verilen cezalar, orantısızdır.

Dünya Polislerin Disiplin yasaları ile paralel olması gerekir. Oysa KKTC yavru vatanımızda bile, bizim tüzük örnek alınmasına rağmen, cezalar daha orantılıdır.

yer alan çalışma esasları ise ‘personel yeterli olması şart ile ‘ hizmetin gereği ‘ ikinci emir ‘ gibi soyut ve ucu açık takdir yetkileri sebebi ile ile Türkiyenin her yerinde adil

uygulanmamaktadır. Polis idarecisinin kişiliğinden kişiliğine aşağıda ayrıntılı olarak arz ettiğimiz gibi farklılık olmaktadır. Aynı maaşı alan polis mensuplarının aynı

çalışma esaslarına tabi olması gerekir. Bu durumunda açıkça yazılı metinlerle düzenlenmedir. Çağın gerekliliğine ve insan haklarına en uygun dediğimiz ve bir sene

önce çıkarılan POLİS MERKEZİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ bile, birkaç ay öncesi, ‘personel sayısı hizmetin gereği kadar ‘ olana kadar, gibi soyut ifadeler ile uygulanması

engellenmiş, personeli tam olan yerler bile, polisleri 8 saatten 12 saate çevirmişlerdir. Personel standartları yoktur. Hangi şubede, büroda ne kadar personel

çalışacağı belli değildir. Bu da merkez ve taşra teşkilatlarında keyfiyete sebebiyet olmaktadır. İdari mahkemeler başta olmak üzere en çok kendi personeli ile davalık

olan bir kurumda EMNİYET teşkilatıdır. Yasal düzenlemelerdeki boşluklar doldurulmalıdır.


olmasında yöneticilerin davranışlarının da etkili olduğu gerçeğinin kabul edilerek personelin Kendisini Değerlendirmesine fırsat verilmelidir. şöyleki

"Günümüzün gelişmiş yönetim modelinde, çalışanların kendi performanslarını kendilerinin değerlendirmesi uygun ve makul görülmektedir.

Kendi performanslarının değerlendirilmesine çalışanların da katılması, özellikle değerlendirmenin saptanan hedefler temelinde yapılması durumunda,

Zakir Kaya Kitaplarının 2.Baskısı çıktı iletişim kurmak için tıklayınız.

Bütün memurların maaş ve çalışma şartları dâhil birçok özlük hakkı bu kanuna göre şekillenir. Ancak polis memurlarının çalışma şartları “657 DMK” kapsamındaki diğer

kamu görevlileri ve hatta kendi sınıfındaki görevlilerle bile bir hayli farklılık göstermektedir. Bu farklılıkları;


çalışma esası olması zorunlu yerlerde tek uygulanması gereken sitemdir.


şeklinde gösterilebilir.


çalışma süreleri ise hesaba katılmamıştır. Hesaba katıldığı takdirde haftalık 80 saate kadar çalışıldığı örnekleri de vardır.


Bu aynı zaman da aynı birimde çalışan ve 3201 Sayılı ETK Ek 21. Maddeye göre eşit ücret alan fakat polis memurları arasındaki adaletsiz çalışma düzeninin göstergesidir.


idarecilerin önerisi ile mülki amirin onayın ile çalışma düzeni belirlenmektedir. Merkezde ise genel müdürün takdir yetkisindedir.


çalıştırılan polis memurları arasındaki adaletsizlik hiçbir kurum tarafından denetlenmemektedir. Polis Memurların Haklarını koruyacak bir mekanizmasının olmaması da

bir etkendir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hazırlamış olan, İzmir İnsan Hakları Kuruluna Sunulmuş mütalaada da belirttiği gibi

İnsan Haklarına aykırı olduğu ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Anayasa’mızın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine tamamen aykırı olan bu 29.09.1995 yılında çıkan ve halen

yürürlükte olan bir genelge, başta İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütün yetkili kurumlar tarafından bilinmesi ve gereğinin

bir an önce yapılması gerekmektedir.


zamanlardan daha yoğun çalışarak geçirmesine karşın herhangi bir farklı ya da fazla çalışma ücreti ya da dinlenme süresinin verilmesi ‘düşünülmez’ evet düşünülmez.

Anayasanın m. 50/3 uyarınca dinlenme çalışanların hakkıdır ve ücretli hafta tatili, bayram tatili ile yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir, şeklindedir.

Ayrıca 128/2 maddesine göre de, çalışma şartları, kanun ile düzenlenmesi gerekirken 29.09.1995 yılında çıkan ve halen yürürlükte olan bir genelge ile yetkili amirlerin

hizmetin gereğine olup olmadığına karar vermesine bırakılmıştır. Açıkça yetkili amirin vicdanına bırakılmıştır. Tüm memur ve işçilerin çalışma şartları, saatleri, en ince

ayrıntısına kadar yasalarda belirtilmesine rağmen sadece güvenlik hizmeti veren, hata yapma lüksü olmayan bir teşkilatta idarecilerin vicdanına bırakmak, ne kadar

doğrudur? Devlet büyüklerinin şehir ziyaretlerinde, miting ve toplantılarda da durum böyledir. Bu ve benzeri günlerde, istirahatlı zamanında (mesaisinin olmadığı

zamanlar) olduğu halde zorunlu olarak göreve çağrılan polis memurlarına da farklı çalışma ücreti hesaplanmaz, ödenmez. Zaten yasalara aykırı olarak ayda en az 80

saat fazladan çalıştırılan ve bunun dışında ek görevlerde ek ücret almaksızın çalışan polis memurlarının; yeni kanun, yönetmelik vb. takipsizliği, gözlem eksikliği,

olay analizi hataları, delil toplamada dikkatsizlik, düzenlenen tutanak ve raporlarda yanlışlıklar, vatandaşa karşı tahammülsüzlük, suça karışmalar, sosyal yaşamdan

kopma, aile hayatında olumsuzluklar, v.b durumlar karşılaştığı sorunların sadece küçük bir kısmıdır.


yekûnunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla maaş bordroları karşılaştırıldığında diğer memurlar ile polis memurları birbirine yakın maaş alıyor olarak görünmesine karşın

maaş haricinde aldıkları diğer ödemelerle total olarak diğer kamu görevlilerinin aylık ücreti polis memurlarının aylık ücretinden oldukça fazladır. Örnek vermek gerekirse,

sağlık sektöründe görev yapan kamu görevlilerinin döner sermayeden aldıkları pay, eğitim sektöründe ödenen ek ders ücreti, maliye görevlilerinin aldıkları tazminat vb.


ücreti olmadığı, çalışma süresi değil çalışma güçlüğü dikkate alınarak ölçülen bu paranın çalışılan kadrolara/birimlere göre hesaplanıp verildiği ve ancak ve ancak

“İş Güçlüğü Zammı” olarak nitelendirilmesi gerektiği “Danıştay 11. Dairesinin 23/06/2009 tarih ve 2009/6677 sayılı Kararı”yla öngörülmüştür. Yine, ödenen

261,05 TL’nin yasal dayanağı olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun Ek 21. Maddesinde, fazla çalışma ücreti olarak işaret ettiği, fazla çalışma saatleri değil

çalışılan kadro/birimlerdir. Bu ücretin polis maaşlarında sabit – cüzi bir miktar olduğu ve sadece çalışılan kadroya/birime göre değişkenlik gösterdiği bilinmekte ve

diğer kurumlarca bilinen fazla çalışma ücretiyle nitelik olarak tamamen farklı olduğu anlaşılmaktadır. Kanunlarla ve bağımsız mahkemelerce verilen kararlarla polis

memurlarının fazla çalışma ücreti almadığı sabitlenmiştir.


Haftalık 40 saati aşan mesai için çalışılan süre kadar, saat başı fazla çalışma ücreti hesaplanıp ödenmelidir. Mesai saatleri dışında çalışmaya devam eden veya

mesai saatleri dışında göreve çağrılan personele -tıpkı diğer kamu görevlilerinde ve işçilerde olduğu gibi- fazla çalışma süresi kadar fazla çalışma ücreti hesaplanıp

ödenmesi tek geçerli ve adil yöntemdir. Hatta çalışma hayatını düzenleyen mevcut mevzuatta Gecede, hafta sonunda, dini bayramlarda, yılbaşı ve diğer özel günlerde

hatta resmi tatillerde yapılacak fazla çalışma ücretinin ise daha farklı hesaplandığı görülecektir.


“İş Güçlüğü Zammı” olarak düzeltilmesi,


“İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği” göre saat başı hesaplanıp verilmesi ve 3201 sayılı ek 21. madde de açıkça belirtilerek

eklenmesi,


çalışma, Resmi tatil-Bayram çalışma/fazla çalışma, ücretinin, 4857 sayılı İş Kanununda, 657 sayılı Devlet Memuru Kanununda belirtildiği gibi hesaplanması gerekmektedir.

Ayrıca, 3201 sayılı ek 21. madde de açıkça belirtilerek eklenmeli,


disiplin tüzüğünde açıkça belirtilmesi, ayrıca söz konusu fazla çalışma ücretinin her sene başında çıkarılan bütçe kanununda yer alması, gerekmektedir.Zakir Kaya Kitaplarının 2.Baskısı çıktı iletişim kurmak için tıklayınız.

ve emniyet amirlerinin ikinci derecenin son kademesine, diğerlerinin ise üçüncü derecenin son kademesine kadar yükselebilmeleri öngörülmektedir.

Polis memurları ister meslek yüksekokulu bitirsin, ister üniversite bitirsin, hatta isterse doktora yapsın birinci dereceye yükselememektedir. Hâlbuki yine 6

57 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine göre meslek yüksekokulu ve üniversite mezunu olan diğer memurlar birinci dereceye yükselebilmektedir.

Dolayısıyla polis memurları için bir eşitsizlik söz konusudur. Polis memurları çalışırken birinci derecede kadroda çalışabilmekte ancak birinci derecenin gösterge

ve tazminatlarına mükteseben hak kazanamamaktadırlar. Bu nedenle emekli olurken de üçüncü dereceden emekli edilmekte idik. Bu konuda yasal düzenleme yapılmıştır.

Bu vesile ile yasa koyucularına teşekkürlerimizi arz ederiz. Fakat sadece birinci dereceden emeklilik düzenlemesi yeterli olmayıp, kazanımı yok denecek kadar azdır.

Ek gösterge tablosu ile birlikte yapılması gereken bu düzenleme, eksik kalmıştır.


Böylelikle doktora yapan, üniversite mezunu, yüksekokul mezunu olan emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının diğer memurlarda olduğu gibi mükteseben

1′inci derecenin son kademesine kadar yükselebilmesi ile birlikte ek gösterge tablosunun da düzenlemesi gerekir.


(TSK personel kanununun ek gösterge cetvelinde, 01.01.1994'den itibaren uygulanacak 1.derece astsubaylar için ek gösterge 3200 01.01.1995'den itibaren

ek gösterge 3600 olarak gösterilmiştir. Emniyet teşkilatı personelinin 657 Sayılı devlet kanununun ek gösterge cetvelinde yüksek okul polis memurları

01.01.1994 tarihinde ek gösterge 1900 iken 01.01.1995'den itibaren ek gösterge 2200 olarak gösterilmiştir.


eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmamaktadır.


i olmaları ve 926 sayılı yasanın ekinde yer alan ek göstergelerin biz emniyet hizmetlerinin personelinin ek göstergelerinden çok yüksek olması, düşündürücüdür.


olacak şekilde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137. maddesinde yer alan ek gösterge tablosunun, 657 sayılı yasanın 43. maddesinde ile

Emniyet Ve Güvenlik Hizmeti Sınıfı adı altında birleştirilmesi, gerekmektedir.


noktalarından biri “ hakkı”dır. 1940’lı yıllardan bu yana ülkemizde laşma gün geçtikçe önem kazanan ve adeta bir gereklilik olan bir yapı haline gelmiştir.

Zira lar Kanunun (1947) yanında “ Hakkı” 1961 Anayasası’na altın harflerle işlenmiştir. Günümüzde kamu veya özel kuruluşlarda çalışanlar için bu hak vazgeçilemez

bir güvencedir.


şekilde kullanılabilen bu haktan mahrum bırakılan kurum da yine Emniyet Teşkilatıdır. Mesleği gereği suç ve suçlularla mücadele, gereğinden bir hayli uzun

çalışma saatlerinin yarattığı yorgunluk, stres ve dalgınlıkla evrak işlerindeki hata, haksız idari işlemlere maruz kalma vb. durumlarına binaen “mağdur olma”

halindeki polis memurlarının resmi kanallarda hak ararken yalnız bırakıldığı, adeta günah keçisine dönüştürüldüğü ve yalnız kaldığı bu yolda bir hayli masraflı

ve gayret gerektiren işlemlere tek başına göğüs germekte ve yine bu sebeple doğruyu söyleyen sesini çoğunluğa duyuramamaktadır. İşte bu sebepledir ki,

kanunların uygulayıcı ve takipçisi olan yirmi birinci yüzyıl Emniyet Teşkilatının mensuplarına, TC Anayasasının eşitlik ilkesine kökten aykırı olan bu durumun

düzeltilmesi ve muasır medeniyetler seviyesine gelme yolundaki mihenk taşlarından biri olan “ hakkı”nın verilmesi Avrupa Birliği yolundaki ülkemizin

zarûriyetlerinden biridir.


toplumsal konumunu yükseltmek, polis ve toplum ilişkilerinde uyumu sağlamak için çalışmalar yapmak, bir üyenin mağdur olması durumunda üyeye ücretsiz

adli yardım yapmak, uluslararası platformdaki polis larıyla işbirliği yaparak ülkemiz polislerini ve dolayısıyla ülkemizi temsil etmek gibi hayati derecede önem arz eden

bu sorumlulukları üstlenecek bir diğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi polis memurlarının da hakkıdır. Polisin laşması sorununu yaklaşık bir asır önce,

Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Romanya, Slovenya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Litvanya, Letonya, Finlandiya, İsveç, Norveç,

Danimarka, Almanya, Lüksemburg, Belçika, İskoçya, İngiltere, Kuzey İrlanda, İzlanda, İrlanda, İspanya, Portekiz gibi ülkeler, Polis larını kurarak çözmüştür.

Bununla da yetinmeyip ülkemizin mahrum kaldığı, Avrupa’daki polis federasyonlarından oluşan Avrupa Polis Konfederasyonu (The European Confederation of

Police - EUROCOP)’nu oluşturmuşlardır.


faturası şuan ki modern polis teşkilatına kesilmemelidir. Zira geçmiş korkular sebebiyle çok partili sisteme geçilmemiş olunsaydı günümüz Türkiye’sinde demokrasiden

bahsedilemeyecekti. Polis sı için zamanın şartları çoktan elverişli hale gelmiş, taşlar yerine oturmuştur. Ülkemizdeki en çok eğitimli çalışanı bünyesinde barındıran

kurumlardan biri haline gelen Emniyet Teşkilatı daha fazla üvey evlat konumunda bekletilmemelidir.


Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 9. maddesinde, bu sözleşmede öngörülen güvencelerin silahlı kuvvetlere ve emniyet mensuplarına ne ölçüde uygulanacağının

ulusal mevzuatla belirleneceği yer almaktadır. Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi’nin (AİHS) 11. maddesi toplantı ve örgütlenme özgürlüğünü düzenlemektedir.

Bu maddede herkesin çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte kurabileceği, ancak silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri ve bazı kamu görevlilerine “meşru

sınırlamalar” getirilebileceği ifade edilmektedir. Bu maddeden herkesin kurma özgürlüğü olduğu, ancak polisler için devletlerin bazı “meşru sınırlamalar”

getirebileceği anlaşılmaktadır. AİHS’de “ kurmak” bir özgürlük olarak ele alınmıştır. Kural olarak özgürlüklerin özüne dokunulamaz, yani bir sınırlandırma getirilebilir

ancak özgürlük tamamen ortadan kaldırılamaz. Zira bir hakka getirilecek “meşru sınırlama” hiçbir zaman “hakkın tamamen ortadan kaldırılması” anlamına

gelmemektedir. Bir hakkın tamamen ortadan kaldırılması uluslar arası normlara göre “meşru” değildir. Bu noktadan baktığımızda da polisler için kurma özgürlüğünün

“tamamen yasaklanamayacağı”, bununla birlikte bir kısım sınırlandırmalar (grev yasağı vb) konulabileceği anlaşılmakta ve gerekmektedir.


Memurları Kanunun 22. maddesinde de herhangi bir yasaklama ya da kısıtlama yoktur. Ancak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri ları Kanunu’nun 15/j maddesi açık bir

şekilde, emniyet teşkilatı personelinin üyesi olamayacağını ve kuramayacağını belirtmektedir. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3. maddesinde de kolluk kuvvetleri

mensupları için özel kanunlarda getirilen kısıtlamaların geçerli olduğu belirtilmektedir. Yani iç hukuk anlamında durum ortadadır ve yasa değişikliği şarttır.


özel güvenlik” ibaresi metninden çıkarılmıştır şeklindeki madde yerine;


kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli ” ibaresi metinden çıkarılmıştır. Emniyet hizmetleri sınıfı personeli l faaliyetlerin meşru sınırlamaları, tüzük ve

yönetmelikte belirtilmesi zorunludur, şeklinde düzeltilebilir.


Başbakanımıza ulaştırılmasını arz ediyoruz. Saygılarımızla


sorunları vardır. Bu sorunlar, ancak sizin gibi devlet büyüklerimizin bu işe sahip çıkması, takip etmesi ve sonuçlandırıncaya kadar konunun üzerinde hassasiyetle

durması ile çözümü söz konusu olacaktır.


suç ve suçlu konularında gerçekten de uzmandırlar. Bazıları da, çok yönlü bir şekilde terör, kaçakçılık, kriminal, trafik, istihbarat, asayiş, olay yeri gibi ihtisas alanlarında,

çok düşük bir ücret karşılığında görev yapan uzman memurdurlar.


Amerikan emniyet teşkilatı gibi olmasının adımlarının atılması için, aşağıda maddeler halinde yazacaklarımızın göz önünde bulundurulmasında yarar vardır.


eğitim kurumları sonucunda, oldukça karmaşık ve düzensiz bir yapının ortaya çıkması söz konusudur. Daha liyakat ve kabiliyete bile bakılmaksızın, keskin bir amir,

memur ayırımı yapılması ve polislere terfi sisteminin neredeyse kapalı olması nedeniyle, her konuda kayırılan imtiyazlı bir kesimin ortaya çıkması mı sağlanmaktadır?


Zakir Kaya Kitaplarının 2.Baskısı çıktı iletişim kurmak için tıklayınız.
olan (12-12, 12-24, 24-24) gibi gerçek dışı çalışma düzenlerinin kaldırılması ve bunların yerine 8-9 saat verimli olarak çalışılabilecek net mesai süresinin uygulanması

gerekmektedir. Bunun sonunda da, gece gündüz çalışmaları, bayram ve hafta sonu tatillerinin bulunmaması gibi nedenlerle kesintiye uğratılmayan, en az 20 saatlik

dinlenme süresinin verilmesi de insanca yaşam hakkının bir gereğidir. Elbette normal zamanın üzerindeki çalışma saatlerinin de fazla mesai olarak kabul edilmesi

de bir diğer kabul edilmesi gereken polis gerçeğidir.


tanınan özlük haklarının aynısının tıpkısı polisler içinde de sağlanılmalıdır.


etmekte olan adaletsizlik ve hakkaniyetsizliklerin düzeltilmesi artık yapılmalı ve eşit işe eşit ücret prensibinin uygulanmasına geçilmelidir.


bağlı olması ve Müsteşarlık düzeyinde kurumsallaştırılması ve MİT gibi tüzel kişilik haline getirilmiş profesyonel bir Polis teşkilatına dönüştürülmesi gereklidir.


çalıştırılması olmalıdır. Polisin işi olmayan ve angarya görevler olarak sayılabilecek işlerin polislere yaptırılmaması gereklidir. Ancak bu angarya işlerin engellenmesi

ile polislik mesleğinin, ciddiyet ve vakarı korunabilir. Maddesine buna uygun olarak çalıştırılması "ayrıca görev yaptığı yerin görev niteliğine göre fiziki alt yapısının

yerine getirmek zorunda olduğu ilgili kanun yönetmelikleri uygulayabileceği duruma getirilmesi" gerekmektedir.


Cumhurbaşkanlığında veyahutta TBMM’nde çalışan polisier arasındaki ücret dengesizliğine benzer çelişkilerin, bir an önce adil bir şekilde hakkaniyete

kavuşturulması elzemdir. Yani torpillinin maaşı nisbeten bol olan yerlerde çalışmasının önüne geçilmelidir.


olan polis memurlarının, basiretsizce ve acemice sırf eski kafa düşünceler ve anlayışlar neticesinde, verimli bir şekilde çalışabilecekleri, kendi uzmanı oldukları

ihtisas alanlarında çalıştırılması yapılmalıdır. Aksi halde, şimdiki pratik uygulamada yapıldığı gibi; 3 yıl çevik kuvvet şubesi ve hassas bölgeler şubesi gibi, atıl,

verimsiz, isteksiz ve bir de kötü muameleye maruz kalınan yerlerde görevlendirmeler olursa, polislik mesleğinden bu kişiler soğumakta ve bu kişilerin bilgi,

birikim ve enerjilerinden de verimli bir şekilde yararlanıl(a)mamaktadır.


emniyet mensuplarının bütününe, kurumun tam zamanlı bir şekilde döner sermaye sistemi ile çalışması sağlanılmalı ve bu hizmetlerden kendilerine adil bir

pay verilmesi gerçekleştirilmelidir. Böylelikle; hem kurumun kendi kendine yeterliği sağlanacak, hem de Polislerin yaptıkları bu işlerden dolayı bir nevi taltif

gibi ödüllendirilerek verimlilik ve aidiyetinin arttırılması gerçekleşecektir.


çıkarmak suretiyle, var olan karmaşanın ortadan kaldırılması için, zamanımıza uygun bir şekilde, emniyet teşkilatı kanunu, tüzük ve yönetmelikleri düzenlenmelidir.

Personelini gereksiz yere sıkmayan, güncel ve ihtiyaca cevap veren bir kurumsal yönetmeliğin hazırlanması gereklidir. 40-50 sene öncesinin şartlarına göre olan ve

günümüzde sıklıkla suiistimal konusu haline getirilen gereksiz yetkilerin ve çalışma saatlerinin 12-12 ye çevrilmesi gibi düzenlemeler artık bir an önce yapılmalıdır.


göre birimlerde personel istihdamının sağlanması elzemdir. Birçok şubede 1 kişinin rahatlıkla yapabileceği işi 3-4 kişi yapmak suretiyle, bir iş kaybı ve kaynak israfı

oluşmaktadır. Örneğin Ankara Çevik kuvvette 2000 kişi, Ankara Hassas şubede 1500 kişi çalışmaktadır. Maalesef ki bu birimler, herhangi bir iş ve hizmet üretmeyip,

kaynak ve personel bağlamında israfı bol olan şubeler durumunda gözükmektedir. Polislerin esas görevi olan, emniyet ve asayiş hizmetlerine ağırlık verilmesi ve

Polis Merkezleri, Asayiş Şubeleri, Trafik Şubeleri gibi, hizmet üreten yerlerin güçlendirilmesi suretiyle, polislerin asli görevi olan işe dönmeleri sağlanmalıdır.


Polislik gibi kıvrak bir zekâ, beceri, bilgi, tecrübe, özveri ve özel eğitim gerektiren bir mesleğin, profesyonel polis teşkilatlarında olduğu gibi, kendine özgü meslek

standartlarının oluşturulması ve bunlara riayet edilmesi sağlanmalıdır.


kaynak israfı, çalışma alanları ve koşullarının polisliğin şerefini lekeleyecek kadar kötü olması gibi konular hemen düzenlenerek, toplumun gözünde, Türk devletini

ve kanunlarını en iyi şekilde temsil eden, modern, etkin ve verimli çalışan bir emniyet teşkilatı oluşturulmalıdır.


denetlenerek, halka hizmet edilmesi için verilen araç ve kaynakların, kendi şahsi işlerinde ve keyfi hallerinde kullanılmasının önüne geçmek suretiyle, kamuda israfın

azaltılması ve bu kaynakların milletin hizmetine sunulması sağlanılmalıdır.


görüntüsünden kurtarılması gereklidir. Polisin hak ettiği; özgüveni, halka güven ve sükûnet telkin eden kanun adamı vasfını, kendisine yeniden kazandırılması

gerekmektedir.


ı görmezden gelen ve problem çözücü değil, altında çalışanlara problem olan ve sürekli sorunlar yaratan bir kısım –dinazor- müdürlerin de bir an önce emekli

olmaları sağlanılmalıdır.


insanların dertleri ile dertlenen, toplumun her kesimi ile bire bir muhatap olan, devletin dokunan parmakları hükmünde çalışan ve teşkilatın % 90,4 lük kısmını

oluşturan polis memurlarının da 1. dereceye kadar yükselebilecekleri bir yapı sistematize edilmelidir.


bunun tüm toplum içinde tesis edilmesi için canla başla çalışmalı değil mi?


Zakir Kaya Kitaplarının 2.Baskısı çıktı iletişim kurmak için tıklayınız.
olması gereken en doğal hakkıdır değil mi?


İLO KAMU HİZMETİNDE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASI VE İSTİHDAM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN

MADDESİNE GÖRE; ‘…

bu sözleşmelerde öngörülün güvencelerin silahlı kuvvetlere ve polis mensuplarına ne ölçüde uygulanacağı ulusal mevzuatla belirlenir…’

derken, meşru sınırları içerisinde BİR POLİS SENDİKASI artık olmalıdır değil mi? Belki de IPA, bu anlamdaki laşma adına birinci adımı oluşturmaktadır.


resmi tatilde çalışma ücretinin farklı hesaplanması, hafta sonu çalışma ücretinin farklı hesaplanması, resmi üniforma ile çalışma ücretinin de farklı

hesaplanması gibi doğal hakları da olmalı, değil mi?


hakları da olmalı, değil mi?


Olağanüstü haller; harp, felaketler veya yangın, su baskını, açlık, yer sarsıntıları, salgın hastalıklar ve şiddetli hayvan salgınları, hayvanların ve

mahsule zarar veren böcek veya parazitlerin hastalık yaymaları durumunda ve genel olarak halkın bütünün veya bir kısmının normal yaşama

şartlarını veya hayatını tehlikeye koyan tehlikeli veya zarar verici her türlü şartlarda yapılması mecburi bir iş veya hizmet, Ulusal mevzuatımızda da,

İl kadrosunda görevli Polis kuvvetinin yetmeyip veya yeterli olmayıp askeri güçten de yararlanıldığı durumu ya da civar illerden takviye için kuvvet

kaydırmasının uygulandığı durumu, ifade etmektedir.)


da olmalı, değil mi?


ve araştırma yapılırken, ücretsiz avukat ve uzman desteği almak isteme hakkı da olmalıdır, değil mi?


almak gibi hakları da olmalıdır, değil mi?


diğer meslek kuruluşlarında olduğu gibi meslek içindeki performans ve gireceği sınavlara göre yapılmasını isteme hakkı da olmalıdır, değil mi?


hakkı da olmalıdır, değil mi?


Başbakanlığa bağlanmayı isteme hakkı olmalıdır, değil mi?


Bu nedenle toplumumuz, alışkanlıklarımızı, kültür ve tarihimiz hakkında biraz bilgi elde etmek yararlı olacaktır.


yöntemler kullandığı daha iyi anlaşılacaktır. Bu konuda polisin Amsterdam'ın merkezindeki çalışma alanı ile Friesland veya Brabant eyaletlerinin

kırsal bölgelerindeki çalışma alanları arasında ayrım yapmak önemlidir. Hollanda'nın yaklaşık 16 milyonluk nüfusunun bir kaç milyonunu yabancı

kökenli kişiler oluşturur. Beklentilere göre, 2020 yılında şehirlerdeki her üç öğrenciden bir tanesi yabancı kökenli olacaktır.


resmi olarak birbirinden bağımsızdır. Şiddet kullanma tekeline sahip kamu yürütme organı olarak polis yasalara göre hareket etmek zorundadır.

Gerekli hallerde polisi bağımsız hâkim denetler.


Bir bölge emniyet müdürlüğünü, kendi polis bölgesinde polisin görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bölge emniyet müdürlüklerinin büyüklüğü

bölgede yaşayanların sayısı, suçluluk oranı ve belediyelerdeki bina sayısı gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir. Bir bölge emniyet müdürlüğü

mıntıka ve bölümlere ayrılır. Mıntıkalar da genellikle kendi içinde temel birliklere bölünür.


Uygulama seviyesinde 24 saat var oluşu ve hitap edebilişi ile polis sosyal çalışma derneklerinin, ruh sağlığı kurumlarının ve okulların yerine getiremediği

bazı görevleri de üstlendi.


polis kendisini ana görevlerine yönlendirebilir.


Türkiye’ye göre çok farklı bir sisteme sahip. Hollanda’da temel eğitim sekiz zorunlu eğitim ise 12 yıldır. Temel eğitimden sonra lise başlıyor.

Hollanda’da lise eğitimi üç farklı gruba ayrılır. Bunu orta dereceli eğitim olarak adlandırabiliriz.Zakir Kaya Kitaplarının 2.Baskısı çıktı iletişim kurmak için tıklayınız.

eğitim yani Türkiye’de ki karşılığı Üniversite eğitimi görülür.


Bunlar polis memur yardımcısı (2. seviye), polis memuru (3. seviye) çok yönlü polis memuru (4.seviye), baş polis (5.seviye ve lisans) ile baş polis

(6.seviye ve master)’dır.


Hollanda vatandaşlığına sahip olmanız şarttır. Bas vurulduğu zaman genel kabul koşulları değerlendirilir. Amsterdam veya Apeldoorn Polis Akademisi seçim merkezinde testi gün

sonrasında olumlu bir görüşmeden sonra testlere başlanır. Bu test iki kısımdan oluşur.


Eğer bu testte başarısız olursanız 6 ay sonra tekrar kişilik testi sınavlarına girebilirsiniz.


testi: psikolojik değerlendirme üç bölümden oluşmaktadır.


Polis mesleğinde gerekli olan becerilere sahip olup olmadığınız ölçülür. Eğer karakteriniz bu mesleğe uygunsa olumlu sonuç alınır.


bir kiracıdan şikâyetçi bu durumu nasıl çözersiniz. Burada sizin rolünüz ev sahibi olur, başka birisi kiracı olur. Bu kiracı çok sinirli ve siz bu kiracıyı nasıl sakinleştirebilirsiniz. Bir seçim danışmanı

verdiğiniz tepkilere bakar.


Eğer kolordu konuşmaya onay verirse resmi olarak polis akademisine polis öğrencisi olarak baslarsınız. Sınav sonuçlarına göre öğrenci polis meslek grubuna yerleştirilir.


Daha sonra kontrol için ev ziyaretine gelinir. Ayrıca bazı arkadaşlarınızla ve akrabalarınızda da bu araştırma içerisinde yer alır.


durumdadır ve personel bir sene içerisinde hangi gün ve saatlerde çalışacağını çizelgeye bakarak öğrenebilmektedir. Çok önemli bir olay olmadıkça bu görev saatleri dışında ek göreve çağrılmamaktadır

. Vardiyalar sırası ile 7/8/9’ar saat sürmekte ve bu üç vardiyada çalışan memur bir vardiyayı boş geçmektedir (Erdoğan ve Kınacı 2002)


6000 Euro’ya kadar çıkmaktadır. Ayrıca, çalışmalar için ekstra aylık ödemeleri düzenlenmektedir. (Feltes,, 2005:1077)


okula devam etmekte, okuldaki her türlü ihtiyacı için küçük denebilecek bir ücret okula ödemektedir. Komiser okulu öğrencileri ise bekar 850, evli 950 Euro harçlık almaktadırlar. Görevde olan

21 yaşında bekar polis memuru; 1.800 Euro, 27 yaşında evli bir çocuklu komiser ise 2.482 Euro maaş almaktadır. Polisler aldıkları maaş yönü ile toplumda üst sırada bulunmaktadırlar.

Maaşlar kişinin yaşına ve evli olup olmamasına göre değişmekte, rütbeli personel ile memurun maaşı arasında farklar bulunmaktadır.


Eğer devam eden bir olaya müdahale eden bir ekibin görev saati dolduysa fazla çalıştığı süre kadar izin alabilmekte ya da bu görev fazla mesai ücreti olarak telafi edilmektedir.

Gündüz fazla mesai ücreti saati karşılığı 1.50 € gece ve bayram günlerinde 2.50 € karşılığı ücret verilmektedir. Yaptıkları her fazla mesai ücretlendirilmekte, bir haftalık fazla çalışma ücreti

ortalama 350 Euro civarı tutmaktadır. Ancak fazla mesailer günlük sekiz saat üzerinden izne de çevrilebilmektedir (Fazlı vd, 2003)


taşıma araçları ile gelmektedir. Bir polisin yıllık iş günü olarak 26 gün senelik izni bulunmaktadır. Polisin yıllık 26 izinleri 40 yaşından sonra 30 çalışma gününe (yani 6 haftaya) çıkmaktadır.

Dolayısıyla hafta sonları ve resmi tatiller bu izne dahil edilmemektedir (Soysal vd, 2003)


40 yıldan fazla görev süresi ile sonuçlanır (Feltes,, 2005:1077).


görüşme yapma imkanı bulunmaktadır. Polisin çalışma şartları veya maaşları gibi konularda ile idare arasında yapılan görüşmelerin olumsuz geçmesi durumunda polis dışındaki çalışanlar (teknisyenler,

genel idari hizmetliler, sivil görevliler vs.) greve gidebilmektedirler.


müracaat edebilecekleri, karakol amirinin yanında bağımsız temsilcileri bulunmaktadır. Özellikle bayan polis memurlarının görevlendirildiği hiçbir alan bulunmamaktadır. Bütün görevlere erkek

polislerle beraber hiçbir ayrım yapılmaksızın eşit olarak gönderilmektedirler. ların önemli bir katkısı da, üyelerinin kaza yaptığında hatalı olması durumunda resmi araçların tamir ücretlerini

karşılamaktır. Polis mahkemelik olduğu taktirde avukatlık ücretini karşılamaktadır.


aleyhine yapılan tüm uygulamaları takip etmekte, idarenin keyfî uygulamaları engellenmekte ve mağduriyetine izin vermemektedir. Genelde idare ile arasında ortak çözüm yolu bulunmaktadır.

Fakat bir çözüm bulunamamışsa sorun eyaletin İçişleri Bakanlığındaki polis yetkilisine kadar gelmekte ve burada en yetkili kişi ile görevlisi konuşup sorunu çözmektedirler.


işte çalışabilmektedir (Soysal vd, 2003).

Zakir Kaya Kitaplarının 2.Baskısı çıktı iletişim kurmak için tıklayınız.

iken çoğu polis merkezi hala 3 vardiya halinde çalışmaktadır. Vardiyalar senelik olarak belirlenmemiş durumdadır ve personel bir sene içerisinde hangi gün ve saatlerde çalışacağını çizelgeye bakarak

öğrenememektedir. Birim amirinin ‘uygun gördüğü’ şekildedir. Çok önemli bir olay olup olmadığı bakılmaksızın ‘hizmetin gereği’ ve ‘personel yetersizliği ‘ gibi muğlâk gerekçelerle görev saatleri

dışında ek göreve çağrılabilmektedir. Vardiyalar sırası ile 11/12/13’ar saat sürebilmektedir.290 adetten fazla çalışma yönetmeliği olmasına rağmen sadece dört adet yönetmelikte çalışma esasları

belirlenmiştir. Çalışma esasları birim amiri tarafından takdir edilmektedir.


yapılıp, yapılmadığına bakılmaksızın, tüm personele 160 saat sonrası için 251,00 TL civarında matbu ücret verilmektedir.


devam etmektedir. Komiser okulu öğrencileri içinde benzer durum geçerlidir. Görevde yeni başlayan polis memuru; ek ödeme, fazla çalışma v.b ödemeler dâhil toplam 2.150 TL. Polisler aldıkları maaş

yönü ile toplumda orta sırada bulunmaktadırlar. Maaşlar kişinin yaşına ve evli olup olmamasına göre değişmekte, rütbeli personel ile memurun maaşı arasında cüzi farklar bulunmaktadır.


bir ekibin görev saati dolduysa fazla çalıştığı süre kadar izin alamamaktadır ya da bu görev fazla mesai ücreti olarak da telafi edilmemektedir. Gündüz fazla mesai ücreti saati, gece ve bayram fazla

çalışma ücreti gibi kavramlar yoktur. Birim amirinin takdirine göre izinler kullandırılmaktadır.


araçları ya da makam araçları ile gidip gelmektedir. On yıla kadar polisin yıllık iş günü olup olmadığına bakılmaksızın 20 gün senelik izni bulunmaktadır. Polisin yıllık 20 izinleri on yıl meslek sonrası ise

30 güne çıkmaktadır. Hafta sonları ve resmi tatiller bu izne dahil edilmektedir


görev süresi ile sonuçlanır. Meslek yılı olarak 20 yılı bitirenler maaşsız emekli hakkına sahiptir.


kopeklerin kullanılması), Yakalama Ekipleri, Polis Sızdırma Ekipleri, Gözetim Ekipleri, Özel Yardım Birimleri, Özel Harekât Ekipleri, Yabancılar Polisi, İnsan Ticareti Polisi şeklindedir.


Bunun yanında aylık çalışma saatlerinin yanında sizinde ek görevleriniz oluyor mu? Ek görevleriniz olduğu durumlarda mevcut maaşınıza yansıtılan fazla çalışma ücreti var mı?


23.00 ile 07.00 saatleri arasındadır.


İzinli olduğunuzda bir konserde ya da maçta görev almak zorundaysanız bunun ücretini alırsınız.


her masada bir bilgisayar bulunur ve bunların modernizesi düzenli olarak yapılır. Özel kayıt ve arama sistemi kullanılır. Karakol ve emniyet binaları halka açıktır.

Zakir Kaya Kitaplarının 2.Baskısı çıktı iletişim kurmak için tıklayınız.


Hiç yorum yok