Zakir Kaya Kitaplarının 2.Baskısı çıktı iletişim kurmak için tıklayınız.

KHA

AYM: Eleştirel yazıya disiplin cezası, ihlal

AYM: Eleştirel yazıya disiplin cezası, ihlal
ANAYASA Mahkemesi (AYM) iki ayrı kararıyla kurum içi ifade özgürlüğüne vize verdi ve eleştirel yazıları nedeniyle disiplin cezası verilen başvuruların ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.
AYM, ilk kararında, Devlet Tiyatroları’nın kurum içi paylaşım sitesinde yazdığı eleştirel yazılar nedeniyle “kınama cezası” alan tiyatro sanatçısı Tuncer Yığcı’nın, “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine”, yeniden yargılama yapılmasına ve 5 bin 500 lira tazminata hükmetti. AYM, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde yeniden yargılamaya karar verdiği için her iki başvurucunun da disiplin cezası ihlal kararı ışığında kaldırılacak. AYM kararları benzer şekilde disiplin cezası alanlar yönünden lehte örnek niteliği taşıyor. Kurum çalışanlarının üye olduğu internet siteleri, kurum bültenlerindeki eleştirileri nedeniyle verilen disiplin cezalarına karşı dava açıp reddedilenler de AYM’ye başvurabilecekler.
DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİ
AYM ikinci kararıyla Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı çalışan, Katılımcı Demokrat Muhasebeci Mali Müşavirler olarak adlandırılan bir grup tarafından çıkarılan “Fenıame” adlı bültende, “Soruyoruz!” başlıklı yazı yayınlayan Metin Yalçın’a verilen disiplin cezasını ifade özgürlüğünün ihlali saydı ve yeniden yargılamaya hükmetti. AYM’nin 6 Şubat tarihli oybirliği ile verilen bu kararı da özetle şöyle:
“Başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamadığı, bu itibarla demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir müdahale olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

Hiç yorum yok